Co oznacza ® przy logach lub nazwach?

Zastanawialiście się kiedyś, co oznacza ® przy logach lub nazwach firm? Większości pewnie kojarzy się to z oryginalnością i jakością produktów oferowanych przez daną firmę. Może Was zaskoczę, ale jest to błędne myślenie. Znaczek ® oznacza, że nazwa lub logo zostały zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Jedynie osoby, które dokonały rejestracji mogą posługiwać się tym oznaczeniem

Ostatnio przeglądałem Twittera i zauważyłem, że pewna artystka założyła konto na tym portalu. Przy swojej nazwie dodała znaczek ®. Zdziwiło mnie to trochę, ponieważ na Twitterze można stworzyć konto ze specjalnym oznaczeniem, z którego wynika, że jest to oficjalne konto polityka lub artysty. Ułatwia to rozróżnienie prawdziwych kont od fałszywych.

Ostatecznie okazało się, że konto jest fałszywe i nie zostało założone przez tę osobę. Oszust dodając znaczek ® do nazwy chciał pokazać innym, że konto jest oryginalne i w ten sposób zdobyć większą rzeszę followersów i odbiorców.

Co oznacza ® przy logach lub nazwach?

Symbol ® jest jednym z podstawowych symboli własności intelektualnej. Możemy spotkać jeszcze m.in. ™, ©, SM, Ⓖ

Popularna e-Rka oznacza „registered”, czyli „zastrzeżony”. Zastrzeżenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym i mogą to zrobić osoby, które chcą zastrzec swoją markę.

Dokonanie zastrzeżenia uprawnia do posługiwania się symbolem ®. Można je dodawać do nazwy lub loga, którymi się posługujemy.

Bezprawne posługiwanie się symbolem ®

Sporo osób nie wie, że bez dokonania rejestracji nie ma prawa używać symbolu ®. Często wynika to z błędnego przekonania, że ten symbol oznacza oryginalność i jakość danej marki.

Nikt nie kwestionuje tego, że dana marka jest dobra, ale ® wcale tego nie potwierdza. Za bezprawne posługiwanie się tym symbolem grozi kara grzywny.

Zgodnie z art. 308 ustawy o prawie własności przemysłowej:

Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Bez wątpienia, posługiwanie się symbolem ® bez dokonania wcześniej rejestracji wprowadza mylne mniemanie.

Bezprawne używanie e-Rki może być również interpretowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, ponieważ zgodnie z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Czym się różnią symbole ® i ™?

Tak jak już wcześniej napisałem, ® oznacza, że zarejestrowaliśmy nasze logo w Urzędzie Patentowym, natomiast symbolizuje znak towarowy (trademark).

Jeżeli chcecie się posługiwać znaczkiem ™, nie musicie dokonywać żadnej rejestracji loga lub nazwy. Wystarczy, że dodacie ten symbol do swojej nazwy. Będzie to znaczyło tyle, że uważacie swoją nazwę lub logo za markę i posługujecie się nią w swojej działalności.

Używanie symbolu ™ nie narusza w żaden sposób prawa i nie grozi za to kara.

Podsumowanie

Wracając do mojego przykładu z kontem na Twitterze, oszust, który założył fałszywe konto bezprawnie dodał ® do nazwy. Pseudonim artystyczny nie jest nigdzie zarejestrowany (ale może!), a dodatkowo oszust założył konto bez zgody artystki.

Za bezprawne używanie ® grozi kara grzywny, dlatego lepiej używać oznaczenia ™, które będzie przekazywać odbiorcom, że nasze oznaczenie firmy traktujemy jako markę. Wygląda to również profesjonalnie.

Gdybyście chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób dokonać rejestracji loga lub nazwy, napiszcie do nas.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB