Dofinansowanie zakupu terminala płatniczego

W chwili obecnej istnieje możliwość uzyskania wsparcia na zakup terminala płatniczego. Udzielane jest ono w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Dofinansowanie polega na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych. Do Programu może przystąpić przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego (nie miał zawartej umowy z agentem rozliczeniowym). Aby skorzystać ze wsparcia, przedsiębiorca musi podpisać umowę z wybranym przez siebie dostawcą terminala płatniczego, biorącym udział w Programie.. Wszystkie instytucje (agenci rozliczeniowi i banki), z którymi można rozpocząć współpracę, wymienieni są na stronie www.polskabezgotowkowa.pl. Aktualnie wsparcie udzielane jest do jednego terminala. Dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu osób, urządzeń samoobsługowych oraz dla sektora publicznego wsparcie maksymalnie może zostać przyznane do 20 sztuk terminali. Obecnie dofinansowanie z Programu obejmuje pięć miesięcy korzystania z terminala płatniczego i transakcje do wartości 42.000 zł na terminal. Jeżeli w tym okresie wysokość transakcji przekroczy ten limit, dofinansowanie zostanie zakończone, a przedsiębiorcy zostaną naliczone opłaty zgodnie z umową z agentem rozliczeniowym.

Poza tym, przedsiębiorcy, którzy dokonają zakupu terminala płatniczego i będą nim obsługiwać transakcje płatnicze, mogą skorzystać z ulgi podatkowej na ten cel. Z ulgi na nabycie i obsługę terminalu płatniczego w zeznaniu rocznym skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy są:

– opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36),

– opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-361),

– podatnikami podatku dochodowego od osób prawych (CIT-8).

Podmioty te w roku podatkowym mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1.000 zł.

Natomiast w przypadku podatników, którzy są zwolnieniu z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących, ulga ta jest wyższa i maksymalnie może wynieść 2.500 zł,

Prawo do odliczenia ulgi przysługuje podatnikowi zasadniczo w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminala płatniczego oraz w roku następnym.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB