Dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023 r.

W 2023 r. wzrost minimalnej stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia nastąpi dwukrotnie, od 1 styczni i od 1 lipca. 13 września rada Ministrów przyjęła w tej sprawie odpowiednie rozporządzenie.

Stawka godzinowa od 1 stycznia wynosić będzie 22.80 zł a od 1 lipca 23.50 zł

Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 3.490 zła od 1 lipca 3.600 zł

Podniesienie stawki minimalnej i minimalnego wynagrodzenia podyktowane jest prognozowanym wzrostem cen. Zgodnie z art.3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli wskaźnik ten wynosi co najmniej 105 %, ustala się dwa terminy zmiany wysokości stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca.

Podniesienie wysokości wynagrodzenia za 2023 r. w dwóch terminach oznacza również wzrost niektórych świadczeń pracowniczych w przyszłym roku, miedzy innymi – dodatek za pracę w nocy.

Dwukrotnemu podwyższeniu ulegnie także kwota wolna od potrąceń , stanowiąca odpowiednią wartość procentową minimalnego wynagrodzenia.

Udostępnij:

POLECANE

13 emerytura bez podatku dochodowego

9 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie nie pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie firmy i przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z klientami. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w takich sytuacjach jest wymaganie od klientów zgody

Majątkowe prawa autorskie

Niedawno trafił w moje ręce regulamin konkursu plastycznego w jednej ze szkół podstawowych, z którego wynikało, że uczestnicy przenoszą na organizatora wszystkie prawa do utworu,

Copyright © 2022 BB