Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?

Dostaliście kiedyś ofertę zakupu produktu, który sami niedawno wyprodukowaliście? Sprzedawca twierdził, że to nowość i oferuje go w promocyjnej cenie? Kiedyś przyszedł do mnie klient i powiedział, że kilka dni temu dostał taką propozycję. Był bardzo zdziwiony i zdenerwowany, ponieważ pracował nad nim dość długo.Klient opracował produkt, który miał jego autorskie rozwiązania, a następnie zaczął wprowadzać na rynek. Niestety, nie zobowiązał swoich współpracowników do zachowania w tajemnicy informacji na temat tego produktu i ktoś podzielił się nimi z konkurencją. Postaram się Wam dzisiaj wyjaśnić, jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa i czym ona jest.

Z artykułu dowiecie się:

 1. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa (tajemnica handlowa)?
 2. Kto określa zakres tajemnicy handlowej?
 3. Czy można zobowiązać do nieujawniania informacji przekazywanych podczas negocjacji?
 4. Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?
 5. Jakie mogą być konsekwencję za ujawnienie cudzych tajemnic handlowych?
 6. Jak długo obowiązuje tajemnica handlowa?

Tajemnica przedsiębiorstwa

Strony w umowie mogą wpisać postanowienie o zachowaniu poufności na temat określonych informacji, które udostępnią sobie nawzajem.

Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje posiadające wartości gospodarcze, które nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, jeżeli uprawniony (przedsiębiorca) zachowując należytą staranność podjął działania w celu utrzymania ich poufności.

Krótko mówiąc są to informacje, których przedsiębiorca nie chce udostępniać, ponieważ mają wartość gospodarczą i na tym zarabia. Podejmuje pewne kroki, aby je zabezpieczyć przed ujawnieniem konkurencji.

Informacje będące tajemnicą handlową mogą zostać przekazane drugiej stronie już podczas negocjacji, jeszcze przed podpisaniem głównej umowy. Warto już na tym etapie zabezpieczyć się przed niechcianym i niekontrolowanym ujawnieniem ważnych dla nas informacji. Nie każde negocjacje muszą zakończyć się przecież podpisaniem finalnej umowy, a druga strona zostaje z informacjami, które mogłaby wykorzystać.

Należy jednak pamiętać, że informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli nie zostanie upubliczniona. O tym, jaka informacja jest tajemnicą, decyduje strona umowy, ponieważ to w jej interesie leży jej ochrona.

Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?

Aby zabezpieczyć się przed ujawnieniem informacji, które stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa, warto wpisać do umowy klauzulę poufności. Powinna ona wprowadzać zakaz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Umowa z postanowieniem o zachowaniu poufności powinna zostać podpisana na początku współpracy (przed przystąpieniem do negocjacji), czyli jeszcze przed ujawnieniem informacji drugiej stronie.

Tak jak wcześniej napisałem, to strona decyduje czy określona informacja stanowi tajemnicę handlową. Oczywiście, nie można stwierdzić, że informacja, która jest powszechnie znana jest tajemnicą handlową i żądać od drugiej strony, aby nie używała rozwiązań, które są upublicznione.

Strona zobowiązana do zachowania tajemnicy handlowej drugiej strony nie powinna jej ujawniać, a także powinna zabezpieczyć się przed kradzieżą tych informacji przez osoby trzecie.

Warto również przeszkolić swoich pracowników jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa, aby wiedzieli jak mogą wypłynąć niepożądane informacje na zewnątrze firmy.

Kara za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa powinien być obwarowany karą umową, z której wynika obowiązek zapłaty w przypadku jego złamania.

Poprzez ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, przedsiębiorca jest narażony na straty, ponieważ skrywane informacje mogą trafić w ręce konkurencji. Jeżeli przedsiębiorca stworzył recepturę napoju, który jest bardzo popularny i na nim zarabia, to jej ujawnienie konkurencji na pewno narazi go na spore straty.

Osoba, która ujawni te informacje powinna mieś świadomość, że naraża przedsiębiorcę, ale także siebie na straty.

W umowie warto zaznaczyć, że strona zobowiązana ponosi również odpowiedzialność za swoich współpracowników, w przypadku udostępnienia przez nich niejawnych informacji przekazanych od drugiej strony. Strona nie może się tłumaczyć, że ona tego nie zrobiła, tylko jej pracownik (lub podmiot z nią współpracujący) i nie ponosi za to odpowiedzialności.

Czas trwania tajemnicy przedsiębiorstwa

Teoretycznie tajemnica przedsiębiorstwa może trwać nieograniczony czas, ale pewne sytuacje mogą to zmienić.

Tajemnica przestaje być tajemnicą gdy:

 1. informacja zostanie ujawniona do wiadomości publicznej,
 2. utraci wartość gospodarczą,
 3. minie czas ustalony przez strony w umowie,
 4. strona zwolni drugą stronę z obowiązku poufności na temat określonej informacji

Można powiedzieć, że ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której dana informacja jest tajemnicą handlową bezterminowo i nie wiemy kiedy przestanie nią być? Myślę, że większość z Was piła coca-colę. Mnie też się zdarza, chociaż wiem, że nie jest to najzdrowszy napój. Receptura coca-coli objęta jest tajemnicą handlową.

Marki chronione tajemnicą przedsiębiorstwa

Prawo przewiduje wiele rozwiązań, które mają chronić pomysły i rozwiązania przedsiębiorców np. patenty, prawo ochronne na znak towarowy.

Niestety, niektóre z nich wygasają (np. patent) i ktoś inny może zacząć z nich korzystać, dlatego niektórzy decydują się na ochronę w postaci tajemnicy przedsiębiorstwa.

Właśnie takie rozwiązanie wybrali twórcy coca-coli. Jej receptura jest strzeżona już ponad…130 lat. Gdyby nie odpowiednie umowy, konkurencja dawno miałaby przepis w swoich rękach i zaczęła jego produkcję.

W jakich umowach wpisywać klauzule?

Klauzule poufności kojarzą się nam głównie z negocjacjami handlowymi pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Faktycznie, często podczas takich negocjacji strony wymieniają informacjami będącymi tajemnicą przedsiębiorstwa, jednak nie zawsze po drugiej stronie musi być kontrahent.

Zobowiązanie do poufności może zostać nałożone również na pracowników, zleceniobiorców lub praktykantów, a więc nie tylko na naszych partnerów biznesowych.

Klauzula poufności może znaleźć się w:

 1. umowie o pracę,
 2. umowie zlecenia,
 3. umowie o dzieło,
 4. umowie agencyjnej.

W umowie o pracę mogą znaleźć się odpowiednie klauzule, które nałożą na pracownika obowiązek poufności. Może dojść jednak do sytuacji, że dopiero w trakcie współpracy pojawia się pomysł, który będzie stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, najlepiej sporządzić dodatkową umowę o zakazie ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i dać ją do podpisania pracownikowi.

Pamiętajcie, żeby w umowie dokładnie określić jakie informację są tajemnicą handlową Waszego przedsiębiorstwa. Ułatwi to rozstrzygnięcie ewentualnych konfliktów.

Musicie również wiedzieć, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa czynem nieuczciwej konkurencji:

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Jeżeli zatrudnialiście osoby na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku pracy, to są one przez okres trzech lat od jego ustania, związane postanowieniami tej ustawy. W umowie można oczywiście ten okres skrócić lub wydłużyć.

Podsumowanie

Warto wiedzieć jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ może to uchronić firmę przed dotkliwymi stratami. Nigdy nie mamy pewności co druga strona zrobi z informacjami uzyskanymi od nas podczas rokowań, dlatego już na tym etapie warto się zabezpieczyć.

Podsumowując:

 1. tajemnicą przedsiębiorstwa są informacje, których przedsiębiorca nie chce udostępniać, ponieważ mają wartość gospodarczą i na tym zarabia; musi podjąć pewne kroki, aby je zabezpieczyć przed ujawnieniem konkurencji;
 2. do przedsiębiorcy należy decyzja o tym jakie informacje stanowią tajemnicę – on określa jej zakres;
 3. już na etapie negocjacji (rokowań) warto zabezpieczyć się przed ujawnieniem naszej tajemnicy handlowej przez drugą stronę – należy zabezpieczyć się odpowiednią umową lub klauzulami poufności;
 4. najlepszym zabezpieczeniem tajemnicy przedsiębiorstwa jest podpisanie odpowiedniej umowy z drugą stroną, pracownikami, współpracownikami i osobami, które maja dostęp do chronionych przez nas informacji;
 5. warto zabezpieczyć się karami umownymi w umowie, które druga strona będzie musiała nam zapłacić w przypadku ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 6. tajemnica przedsiębiorstwa nie jest ograniczona w czasie –sami decydujemy o tym jak długo trwa;
 7. tajemnica przedsiębiorstwa wygasa w kilku przypadkach:
 1. zostanie ujawniona do wiadomości publicznej,
 2. utraci wartość gospodarczą,
 3. minie czas ustalony przez strony w umowie,
 4. strona zwolni drugą stronę z obowiązku poufności na temat określonej informacji.

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB