Księgowa kim jest i czym się zajmuje?

Księgowa (lub księgowy) to specjalista zajmujący się prowadzeniem księgowości w firmach i przedsiębiorstwach. Głównym zadaniem księgowej jest rejestracja i kontrola dokumentów finansowych oraz rachunków, w celu prawidłowego odzwierciedlenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Księgowa odpowiada również za sporządzanie i przekazywanie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z organami podatkowymi.

Do głównych zadań księgowej należą:

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa dokonuje wprowadzania informacji z dokumentów finansowych, takich jak faktury, rachunki, umowy czy wyciągi bankowe, do systemu księgowego.
  2. Sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat – księgowa opracowuje dokumenty, które przedstawiają aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz wynik finansowy.
  3. Sporządzanie deklaracji podatkowych – księgowa przygotowuje i przekazuje deklaracje podatkowe do organów podatkowych.
  4. Realizacja płatności – księgowa zajmuje się kontrolą i przeprowadzaniem płatności związanych z działalnością przedsiębiorstwa, takich jak wynagrodzenia dla pracowników, faktury za zakupy i usługi czy podatki.
  5. Monitorowanie sytuacji finansowej firmy – księgowa prowadzi stałą kontrolę nad sytuacją finansową przedsiębiorstwa, raportując o ewentualnych nieprawidłowościach lub nierzetelnościach.
  6. Prowadzi porady księgowe za darmo dla swoich stałych klientów

Księgowa jest kluczową osobą w każdym przedsiębiorstwie, ponieważ jej praca ma wpływ na sprawne funkcjonowanie firmy oraz na zgodne z prawem i transparentne prowadzenie działalności gospodarczej.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB