Najem prywatny w 2022r.

Wejście w życie Polskiego Ładu (Dz. U. z 2021r r. poz. 2015 ze zm.) spowodowało,
że z dniem 1 stycznia 2022 r. przychody z prywatnego najmu opodatkowane zostały wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym. Jednocześnie w art. 71 ust. 1 Polskiego Ładu ustawodawca wprowadził rozwiązanie przejściowe, dzięki któremu podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu prywatnego mogą stosować do ich opodatkowania zasady obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. Redakcja przepisu przejściowego od samego początku budziła jednak wątpliwości interpretacyjne.

Jedna z nich dotyczyła możliwości zmiany w 2022 r. zasad opodatkowania przychodów z najmu prywatnego z ryczałtu ewidencjonowanego, który podatnik opłacał na 31 grudnia
2021 r., na skalę podatkową. Pojawiły się bowiem opinie, że ta forma opodatkowania jest dostępna w bieżącym roku wyłącznie dla podatników osiągających przychody z prywatnego najmu, którzy ją kontynuują. Do tej kwestii resort finansów odniósł się w piśmie z dnia 7 marca 2022 r. stanowiącym odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa. Wskazał w nim, że skalę podatkową w prywatnym najmie może stosować również podatnik, który w poprzednim roku opodatkował takie przychody ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnik, który zdecyduje się w 2022 r. opodatkować dochody z najmu prywatnego według skali podatkowej, nie musi przy tym składać jakichkolwiek deklaracji czy oświadczeń. Z kolei z informacji zamieszczonej w dniu 16 lutego br. na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że podatnik, który osiąga przychody. dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze, którejkolwiek z obowiązujących w tym zakresie form opodatkowania.

W przywołanym piśmie resort finansów odniósł się także do kwestii zasad obowiązujących na 31 grudnia 2021 r., o których mowa w art. 71 ust. 1 Polskiego Ładu. Według resortu oznacza to opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego na ogólnych zasadach (skala podatkowa) albo wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie wskazał, że rozliczając te przychody w 2022 r., podatnicy stosują przepisy ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym w 2022 r., w tym m.in. nową skalę podatkową oraz zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Stosowanie nowych uregulowań do przychodów uzyskiwanych z prywatnego najmu
w 2022 r. resort potwierdził również w przywołanej już informacji na stronie internetowej, odnosząc się do rozliczenia w podatku dochodowym najmu prywatnego w trakcie roku. Wynika z niej bowiem, że podatnik, który dla opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu w 2022 r. dochodów wybrał skalę podatkową, nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na pdof. Według tego komunikatu podatek należny od tak opodatkowanych dochodów podatnik wykaże dopiero w zeznaniu PIT-36 i wpłaci w kwocie, która z niego będzie wynikała.

W tym miejscu należy wskazać, że w piśmie z dnia 8 grudnia 2021 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa, resort finansów stwierdził, że podatnicy, którzy skorzystają w 2022 r. z opodatkowania dochodów z najmu prywatnego według skali podatkowej, mają obowiązek w tymże roku stosować wszystkie przepisy ustawy o podf dotyczące opodatkowania dochodów z tzw. najmu prywatnego, obowiązujące na dzień 21 grudnia 2021 r., zatem także uchylony z dniem 1 stycznia 2022 r. przepis art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, zobowiązujący podatników do opłacania w trakcie roku zaliczek na pdof. Jak widać w tek kwestii zmienił jednak zdanie.

Możliwość nieopłacenia podatku w trakcie roku nie mają natomiast podatnicy, którzy do opodatkowania najmu prywatnego na 2022 r. wybrali ryczałt ewidencjonowany.

Udostępnij:

POLECANE

13 emerytura bez podatku dochodowego

9 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie nie pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie firmy i przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z klientami. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w takich sytuacjach jest wymaganie od klientów zgody

Majątkowe prawa autorskie

Niedawno trafił w moje ręce regulamin konkursu plastycznego w jednej ze szkół podstawowych, z którego wynikało, że uczestnicy przenoszą na organizatora wszystkie prawa do utworu,

Copyright © 2022 BB