Notariusz czym się zajmuje, ile zarabia?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, której zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych oraz dokonywanie innych czynności, o których przepisy prawa nakładają obowiązek ich dokonania w formie aktu notarialnego.

Główne obowiązki notariusza to:

  1. Sporządzanie aktów notarialnych – notariusz ma prawo i obowiązek sporządzenia aktów notarialnych w przypadkach, w których przepisy prawa tego wymagają.
  2. Udzielanie porad prawnych – notariusz ma obowiązek udzielania klientom porad prawnych w zakresie, który jest związany z jego czynnościami notarialnymi.
  3. Prowadzenie ksiąg wieczystych – notariusz pełni funkcję organu rejestrującego i prowadzi księgi wieczyste, w których rejestruje prawa majątkowe związane z nieruchomościami.
  4. Przeprowadzanie postępowań egzekucyjnych – notariusz Szczecin może przeprowadzać egzekucję komorniczą oraz dokonywać działań zmierzających do wyegzekwowania zobowiązań pieniężnych.

Wysokość wynagrodzenia notariusza zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja kancelarii notarialnej, liczba i rodzaj czynności notarialnych, które wykonuje notariusz, a także wysokość opłat notarialnych pobieranych za wykonane czynności. Według badań płacowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, średnie wynagrodzenie notariusza wynosi około 10 000 złotych netto miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że zarobki notariusza są uzależnione od wielu czynników i mogą się znacznie różnić w zależności od regionu kraju, a także od specjalizacji notariusza i ilości wykonywanych czynności notarialnych.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB