Wyższa kwota wolna w podatku od spadków i darowizn.

Ministerstwo finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od darowizn i spadków nie podlegających opodatkowaniu oraz skal podatków, według których oblicza się ten podatek (nr 601 z wykazu RCL).

Projekt zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz przystosowanie do tego skal podatkowych.

Zgodnie z projektem kwota wolna od podatku dla I grupy podatkowej zostanie podniesiona z 9.634 zł do 10.434 zł dla grupy II z 7.276 zł do 7.878 zł i dla grupy III z 4.902 do 5.308.

Proponuje się również zwiększenie wysokości darowizn pieniężnych i innych, które są zwolnione od płacenia podatków w związku z realizacją na cele mieszkaniowe przez osoby z grupy I podatkowej. Obecna kwota zwolnienia środków to 9.637 zł od jednego darczyńcy, od wielu darczyńców łącznie do 19.274 zł w okresie 5 lat. Po zmianach mają to być kwoty 10.434 oraz 20.868 zł.

Zmiany te wynikają z ustawy o podatku od spadków i darowizn, która to przewiduje podwyższenie skali podatkowej w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych użytku trwałego o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Podwyższone kwoty zwolnione z podatku i nie podlegające opodatkowaniu będą miały zastosowanie do przypadków dla których obowiązek podatkowy powstał od dnia wejścia w życie zmian tych przepisów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po ogłoszeniu zmian w Dzienniku Ustaw.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB