Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie firmy i przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z klientami. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w takich sytuacjach jest wymaganie od klientów zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podpisując umowę z drugą stroną, nie ma potrzeby, aby uzyskać od niej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Podstawą do jej przetwarzania jest umowa.

Z dzisiejszego wpisu dowiecie się m.in.:

  1. Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
  2. Czy można cofnąć zgodę po podpisaniu umowy?
  3. Na jakiej podstawie przetwarzać dane osobowe zawarte w umowie?
  4. Co to znaczy, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy?

Czym jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Art. 6 RODO zawiera warunki, których spełnienie jest wymagane, aby przetwarzanie danych osobowych było legalne. Jednym z nich jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której te dane dotyczą.

Zgoda powinna być wyrażona na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie celów. Osoba powinna wiedzieć w jakim celu wyraża zgodę.

Sporo firm uważa, że jak pozyskają zgody na przetwarzanie danych osobowych, to mają problem z głowy. Nic bardziej mylnego. Przecież zgodę można wycofać w każdej chwili. I co wtedy?

Bez zgody uprawnionej osoby, nie będzie można dłużej przetwarzać danych osobowych.

A co z umową, którą firma podpisała z klientem?

Skutki cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda, która jest podstawą do przetwarzania danych osobowych, nie może być nagle zastąpiona inną podstawą wskazaną w art. 6 RODO.

Nie powinno dochodzić do sytuacji, w której firma stwierdza, że teraz podstawą do przetwarzania jest umowa. Jeżeli druga strona została poinformowana, że administrator przetwarza jej dane na podstawie zgody, to po jej wycofaniu, nie można zastąpić zgody inną podstawą.

Warto również wiedzieć, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanych przed wycofanie zgody.

Przetwarzanie danych osobowe po zawarciu umowy.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B:

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(…)

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jeżeli podpisujemy umowę z drugą stroną i mamy zamiar przetwarzać jej dane osobowe, żeby zrealizować nasze świadczenie z umowy, to podstawą do przetwarzania jest umowa.

Przetwarzanie danych osobowych drugiej strony (klienta) jest niezbędne do wykonania umowy, dlatego jesteśmy uprawnieni do przetwarzania jego danych.

W żadnym wypadku, nie powinniśmy wymagać od drugiej strony, aby wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Nie możemy tego motywować koniecznością wykonania umowy. Do tego nie jest nam potrzebna zgoda.

Podsumowanie:

  1. Zgoda jest jednym z warunków do przetwarzania danych osobowych.
  2. Nie należy wymagać od drugiej strony umowy, aby wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żeby wykonać umowę.
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w każdej chwili.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych strony, która zawarła umowę, jest umowa.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB